MISJA PWPR

PWPR logo

Misją Polskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego jest działanie na rzecz zmniejszenia liczby osób tonących w Polsce.

PWPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

PWPR współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach. Ratownicy Polskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego angażują się w przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w szczególności wodnego.

PWPR jest przygotowany do udziału w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na wodach.

MASZ PYTANIA ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Tel. 888 881 991
E-mail: biuro@pwpr.pl