KURS NA INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Kurs na Instruktora Ratownictwa Wodnego to intensywna formacja przygotowująca do zdania egzaminu i podjęcia pracy w jednostkach zajmujących się ratownictwem wodnym. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu zgodnie z przepisami MSW, uzyskasz profesjonalne uprawnienia instruktora ratownictwa wodnego.

Program szkolenia trwa co najmniej 38 godzin i kończy się praktycznym egzaminem, który uprawnia do otrzymania odpowiedniego zaświadczenia.

Uzyskane zaświadczenie daje Ci możliwość pracy w charakterze instruktora ratownictwa wodnego w placówkach edukacyjnych prowadzących kursy na ratownika wodnego i szkolenia instruktorów ratownictwa wodnego. Twoja rola będzie obejmować zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia.

Nowo zdobyte umiejętności pozwolą Ci również na podejmowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych, na przykład w ramach inicjatyw jak “Bezpiecznie nad wodą, pomagam jak umiem,” organizowanych przez jednostki Ratownictwa Wodnego PWPR.

ZAPYTAJ O KURS

Tel. 888 881 991
E-mail: biuro@pwpr.pl