KURS NA INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Kurs na Instruktora Ratownictwa Wodnego to kurs przygotowujący do zdania egzaminu i podjęcia pracy w jednostkach ratownictwa wodnego. Po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu zgodnie z rozporządzeniem MSW otrzymasz uprawnienia zawodowe instruktora ratownictwa wodnego.

Kurs trwa min. 38 godzin i zakończony jest egzaminem praktycznym, po którym otrzymasz stosowne zaświadczenie.

Otrzymane zaświadczenie uprawnia do podjęcia pracy w kadrach dydaktycznych podmiotów szkolących w zakresie prowadzenia kursów na ratownika wodnego oraz szkoleń na instruktora ratownictwa wodnego. Jest to praca zarówno w formie wykładów, jak również ćwiczeń praktycznych. Nowy Instruktor Ratownictwa Wodnego ma również możliwość podejmowania i prowadzenia działalności edukacyjnej i profilaktycznej np. w jednostkach Ratownictwa Wodnego PIRKFiS akcja pt. „Bezpiecznie nad wodą, pomagam jak umiem”.

ZAPYTAJ O KURS

Tel. 888 881 991
E-mail: biuro@pwpr.pl