KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) jest to najbardziej zaawansowany kurs w zakresie ratownictwa, jaki może ukończyć osoba bez wykształcenia medycznego. Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia i pozwala kursantom nabyć tytuł „Ratownika”. Prowadzić kurs mogą wyłącznie osoby i podmioty do tego przeszkolone oraz uprawnione.

ZAPYTAJ O KURS

Tel. 17 200 00 11
E-mail: biuro@pwpr.pl