KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW DO KURSU NA RATOWNIKA WODNEGO

Co to jest szkolenie przygotowawcze na kurs Ratownika Wodnego i z czego się składa ?

Szkolenie jest formą nauki i doskonalenia elementów występujących w kursie na Ratownika Wodnego.

Szkolenie trwa 15 godzin (2-3 dni) i obejmuje zagadnienia
z zakresu:

  • technik pływackich (w tym technik ratowniczych),
  • technik ratowniczych wykonywanych w wodzie i na lądzie z użyciem sprzętu ratunkowego,
  • technik asekuracji poszkodowanego i swojej osoby.

ZAPYTAJ O KURS

Tel. 888 881 991
E-mail: biuro@pwpr.pl