KURS NA RATOWNIKA WODNEGO

Kurs na Ratownika Wodnego to kurs, po którego ukończeniu przystąpisz do egzaminu, a po jego zdaniu otrzymasz uprawnienia zawodowe ważne w kraju i za granicą, umożliwiające pracę na basenach, kąpieliskach i innych obiektach wodnych.

Szkolenie na Ratowników Wodnych obejmuje co najmniej 63 godziny – 20 godzin zajęć teoretycznych i 43 godziny zajęć praktycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym). Uzyskane uprawnienia zawodowe ważne są bezterminowo.

Pamiętaj !!! Jako Ratownik Wodny możesz nieustannie podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje w ratownictwie wodnym, a tym samym możesz liczyć na wzrost wynagrodzenia za wykonywaną pracę. -> sprawdź system wynagrodzeń pracowników w PIRKFiS.

Nowość !!! Specjalnie dla Państwa połączyliśmy kurs na Ratownika Wodnego ze szkoleniem z obsługi drona (do 12 godzin szkolenia).

ZAPYTAJ O KURS

Tel. 17 200 00 11
E-mail: biuro@pwpr.pl